Bicycle city

Bicycle city
Image

Enrique Peñalosa

โครงข่ายจักรยานเพื่อความเท่าเทียม

แนวคิดการทำช่องทางจักรยานในโคลอมเบียของเปญญาโลซานั้นเป็นแนวคิดของการวางผังแบบบูรณาการ  ช่องทางจักรยานต้องเชื่อมต่อระหว่างจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง ต้องพาผู้คนไปสู่จุดหมายที่พวกเขาต้องการหรือมีธุระต้องไปทำ ต้องเชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ โดยเฉพาะระบบรถประจำทาง BRT โดยมีอาคารที่ฝากเก็บรถจักรยานได้จำนวนมาก  และที่สำคัญคือต้องมีความปลอดภัย ดังคำพูดของเปญญาโลซาซึ่งโด่งดังไปทั่วโลก

“เราไม่ควรหลอกตัวเองด้วยการคิดว่า แค่ตีเส้นไว้บนถนนเฉยๆ ก็คือช่องทางจักรยาน  ช่องทางจักรยานที่ไม่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ๘ ขวบ ไม่ใช่ช่องทางจักรยานที่แท้จริง ”

ระบบโครงข่ายจักรยานในโบโกตาจึงมีผังที่แบ่งออกเป็น ๓ ระดับคือ

โครงข่ายหลัก เชื่อมโยงศูนย์กลางหลักของเมืองโดยตรงและสะดวกที่สุด เช่น เชื่อมโยงย่านการทำงานและการศึกษา กับพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด และเชื่อมเข้ากับโครงข่ายรอง

โครงข่ายรอง เชื่อมโยงย่านที่อยู่อาศัย ย่านการค้า และสวนสาธารณะ เข้าสู่โครงข่ายหลัก

โครงข่ายเสริม โครงข่ายย่อยๆ ที่จะช่วยให้โครงข่ายหลักและโครงข่ายรองมีการถ่ายเทที่ดีขึ้น หรือช่วยกระจายความหนาแน่นของจักรยานในบางพื้นที่ รวมถึงเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสันทนาการต่างๆ

ย่านที่อยู่อาศัยที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโบโกตาก็คือย่านชุมชนแออัดนั่นเอง  ประชากรที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้จักรยานจึงเป็นคนยากจนที่ไม่มีปัญญาซื้อรถยนต์  การใช้จักรยานช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยให้มีสุขภาพดี ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดมลพิษทางอากาศ และสร้างความรู้สึกถึงศักดิ์ศรีและความเท่าเทียม  ดังคำกล่าวของเปญญาโลซาที่ว่า

“ช่องทางจักรยานคือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า พลเมืองที่ขี่จักรยานราคา ๓๐ ดอลลาร์ ก็มีความสำคัญเสมอหน้ากับพลเมืองที่ขับรถยนต์ราคา ๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์ ”

แต่เนื่องจากโครงการของเปญญาโลซาเป็นเมกะโปรเจ็กต์ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะแล้วเสร็จและเห็นผลดีของมัน  ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมัยต่อมา เขาจึงสนับสนุน อันตานัส มอคคุส ที่กลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง (กฎหมายโคลอมเบียห้ามมิให้นักการเมืองคนเดิมเป็นนายกเทศมนตรีติดกัน ๒ สมัย) โดยแลกกับคำมั่นสัญญาว่าจะสานต่อโครงการที่เขาทำค้างไว้ ซึ่งมอคคุสก็ปฏิบัติตามคำสัญญานั้น เพียงแต่ไม่ใช้วิธีการแข็งกร้าวเหมือนเปญญาโลซา

ผลงานที่นายกเทศมนตรี ๒ คน ๓ สมัยสร้างไว้ให้กรุงโบโกตาในช่วงเวลาประมาณ ๑๐ ปีก็คือ ในปัจจุบัน ทุกๆ วันมีประชากร ๑,๖๐๐,๐๐๐ คนเดินทางด้วยรถประจำทาง BRT ประชากร ๔๐๐,๐๐๐ คนใช้จักรยานในการสัญจร  ปัญหาการจราจรติดขัดลดลง ๒๒ %  สวนสาธารณะเพิ่มขึ้น ๑,๑๐๐ แห่ง  ห้องสมุดเพิ่มขึ้น ๑๕ แห่ง โดยมีประชาชนเข้าใช้สัปดาห์ละ ๔๐๐,๐๐๐ คน  มีการปิดถนนสายหลักทุกวันอาทิตย์  เด็ก ๙๘.๕ % ได้ไปโรงเรียน  ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้า น้ำประปาและระบบท่อน้ำทิ้ง  อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง ๕๐ % อาชญากรรมลดลง ๕๐ %

Thanks : sarakadee.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s